Huize De Veuster 250.001
Bezigheidstehuis (601)
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.
Samenwerkingsverband tussen 12 voorzieningen voor opvang voor personen met een handicap
www.trede.be
Persoonlijke assistentie.
www.pa.trede.be
Kiwanis Tielt-Winge
www.kiwanistieltwinge.be