Werkwijze

Kandidaat-bewoners kunnen zich steeds bij ons aanmelden (telefonisch of schriftelijk).
De sociale dienst geeft informatie en maakt verdere afspraken voor kennismaking en een rondleiding in onze voorziening.

Behandeling van aanvragen

Bij aanmelding verwijzen we door naar de CRZ (Centrale Registratie van Zorgvragen).
Wij kunnen hierbij ondersteuning bieden. Onze sociale dienst treedt dan op als contactpersoon en volgt het dossier verder op.

Open plaats

Als wij een open plaats hebben, melden wij dit aan de CRZ.
Deze informatie wordt aan alle contactpersonen doorgestuurd.
Wij maken een selectie; kandidaat-bewoners worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intakegesprek

De kandidaten worden ontvangen door de sociale dienst en krijgen een korte rondleiding.
Er volgt een intakegesprek met de leefgroepverantwoordelijke, psycholoog, dokter en psychiater.
Dit interdisciplinair team evalueert de intakegesprekken en neemt een beslissing.
De niet weerhouden kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht.