Huisarts

Lichamelijke problemen spelen vaak een rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van gedragproblemen van een bewoner. Onze huisarts staat in voor het diagnosticeren en behandelen van deze problemen.

Kinesist

Op voorschrift en advies van onze dokter doen wij beroep op een externe kinesist.

Logopediste

Onze logopediste bekommert zich om de communicatieve, functionele en sociale vaardigheden van onze bewoners. Zij kunnen bij haar terecht tijdens individuele en/of groeps- sessies. Dit voor lezen, schrijven en rekenen. Ook geheugentraining, werken op de computer, trainen van sociale vaardigheden, opmaken van een levensboek, bespreken van de actualiteit… maken deel uit van haar aanbod. Zij zorgt voor ondersteunende communicatie. Bewoners met slik- of gehoorproblemen kunnen bij haar terecht voor observatie en advies.

Psychiater

Bij probleemgedrag trachten we met onze psychiater de drijfveren ervan te achterhalen. Wij willen het gedrag van de bewoner beter begrijpen en onze aanpak en begeleiding hierop afstemmen. Indien dit niet volstaat kan onze neuropsychiater besluiten tot het gebruik van medicatie (psychofarmaca).

Psycholoog

Als pedagogisch verantwoordelijke zorgt de psycholoog voor de individuele begeleiding van bewoners (gesprekstherapie) en voor de opvolging van de individuele handelingsplannen. Er wordt gewerkt rond gedrag, innerlijke beleving, communicatieve vaardigheden…. Naast individuele gesprekken zijn er ook contacten in de leefgroep en bemiddeling bij problemen en conflicten ..

Sociale dienst

Onze sociale dienst is verantwoordelijk voor de organisatie van externe activiteiten en vakanties van de bewoners. De sociale dienst staat in voor de opvolging van de administratie i.v.m. sociale rechten en uitkeringen, zorgt voor de contacten met familie en voert gesprekken met bewoners.