Onze missie

Wij richten ons tot volwassen mannen en vrouwen, met mentale en/of meervoudige beperkingen en bijkomende gedragsproblematiek. Wij stellen onze voorziening speciaal open voor gebruikers die nergens anders terechtkunnen. Zolang wij de zorgvraag van de gebruiker kunnen beantwoorden, bieden wij een thuis voor het verdere leven aan.

Onze visie

Wij streven ernaar om elke bewoner een (tweede) thuis te bieden. Ieder beschouwen we als een evenwaardig persoon en willen we kansen en mogelijkheden bieden om zich te ontplooien. Wij maken werk van een kwaliteitsvol aanbod, waarbij o.m. gebruikersgerichtheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid centraal staan.

Onze waarden:

 • Recht op privacy
 • Recht op correcte informatie
 • Respectvolle omgang op basis van gelijkwaardigheid
 • Respect voor ieders geloofsovertuiging
 • Rekening houden met de levensgeschiedenis en toekomstverwachtingen van de gebruiker
 • Evenwicht tussen het individueel en het collectief belang
 • Zinvolle dagbesteding
 • Ontspanning op maat
 • Streven naar integratie
 • Toegankelijke communicatie
 • Het zelfstandig functioneren stimuleren en/of behouden
 • Dialoog tussen bewoner, familie en voorziening
 • Recht op een eigen seksualiteitsbeleving